Regulamin

§1. Informacje ogólne

1. Każda osoba może korzystać z naszego serwera bez żadnych opłat.
2. Każdy użytkownik przebywający na serwerze akceptuje, że zapoznał się z regulaminem.
3. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za nieplanowane przerwy w działaniu serwera.
4. Regulamin może zostać zmieniony w każdej chwili.

§2. Zasady ogólne

1. Użytkownik ma zakaz:

  • a) stosowania wulgarnych, rasistowskich, nieetycznych (etc.) nicków,
  • b) stosowania "pustych" nicków,
  • c) stosowania nicków administracji serwera,
  • d) stosowania nicków innych osób znanych (np. youtuberzy, streamerzy etc.),
  • e) stosowania "tagów" w nicku (np. [CEO], [HeadAdmin]).
2. Zakazane jest reklamowanie innych serwerów TeamSpeak 3, gier etc.
3. Zakazane jest wysyłanie linków do stron i/lub aplikacji niebezpiecznych.
4. Zakazane jest nagminne spamowanie, floodowanie.
5. Zakazane jest używanie avatarów o charakterze pornograficznym, wulgarnym, rasistowskim etc.
6. Zakazane jest grożenie atakami typu "DDOS".
7. Zakazane jest proszenie innych użytkowników o ich adres IP.
8. Zakazane jest tworzenie keyloggerów, iploggerów.
9. Zakazane jest korzystanie z VPN (bez odpowiedniej rangi).
10. Zakazane jest ciągłe przenoszenie użytkowników na kanałach (w przypadku odpowiedniej rangi kanałowej).
11. Użytkownik wchodzi w linki wysyłane przez innych użytkowników na własną odpowiedzialność.
12. Użytkownik może posiadać maksymalnie 8 grup z kategorii: ForFun i gry.
13. Użytkownik może posiadać tylko 1 kanał prywatny.

§3. Strefa publiczna

1. Zakazane jest nagrywanie rozmów w strefie publicznej.
2. Osoba, która nagminnie łamie regulamin przebywając w strefie publicznej może otrzymać blokadę na kanałach.
3. Ze strefy publicznej może korzystać każdy użytkownik serwera.
4. Zakazane jest wyzywanie innych użytkowników.
5. Zakazane jest posiadanie własnego bota muzycznego w strefie.
6. Zakazane jest blokowanie kanałów w strefie publicznej (np. ciągły AFK [i masowy], multikonta etc.)
7. Zakazane jest "puszczanie" muzyki z klienta (np. "bindy").

§4. Strefa prywatna

1. Kanał prywatny może posiadać tylko 2 podkanały.
2. Zakazane jest usunięcie automatycznie wygenerowanego opisu kanału prywatnego.
3. Zakazane jest usuwanie lub zmiana numeru kanału prywatnego.
4. Nazwa kanału prywatnego nie może zawierać nazw wulgarnych, rasistowskich, nieetycznych etc.
5. Właściciel kanału prywatnego ponosi za niego pełną odpowiedzialność.
6. Właściciel kanału na własną odpowiedzialność dysponuje rangami kanałowymi.
7. Kanały prywatne nie posiadają kodeków muzycznych i nie będą one ustawiane.
8. Kanał prywatny (bądź jego podkanał) nie może być kanałem rozrywkowym dostępnym dla wszystkich.
9. Kanały prywatne są tworzone automatycznie.
10. Termin ważności kanału jest automatycznie aktualizowany po wchodzeniu na niego.

§5. Strefa klanowa

1. Ilość podkanałów jest zależna od ilości członków klanu.
- od 5 osób: 5 kanałów +1 otwarty
- od 15 osób: 10 kanałów +1 otwarty
- od 25 osób: 20 kanałów + 1 otwarty
2. Nazwa kanału klanowego nie może zawierać nazw wulgarnych, rasistowskich, nieetycznych etc.
3. Właściciel kanału klanowego ponosi za niego pełną odpowiedzialność.
4. Właściciel kanału na własną odpowiedzialność dysponuje rangami kanałowymi.
5. Kanał klanowy (bądź jego podkanał) nie może być kanałem rozrywkowym dostępnym dla wszystkich.
6. Aby otrzymać kanał klanowy należy posiadać min. 5 aktywnych osób w ekipie.
7. W strefie klanowej znajduje się domyślnie 1 bot muzyczny. Na prośbę członków może zostać dodany jeszcze jeden bot.

§6. Strefa pomocy

1. Strefa pomocy służy tylko i wyłącznie do pomocy użytkownikom serwera.
2. Zakazane jest nagrywanie rozmów w strefie.
3. Zakazane jest przebywanie na kanałach pomocy bezcelowo.
4. Strefa pomocy składa się z kanałów moderowanych ręcznie i automatycznych.
5. Na kanałach moderowanych ręcznie nie są wykonywane czynności, za które są odpowiedzialne kanały automatyczne.

§7. Administracja

1. Każdy członek administracji podlega bez wyjątku regulaminowi i ma obowiązek znać taryfikator kar.
2. Właściciel serwera ma prawo do odebrania rangi innemu członkowi administracji i/lub użytkownikowi bez obowiązku podawania powodu.
3. Administracja ma obowiązek wyrzucić lub zbanować użytkownika podając wiarygodny powód.*
4. Zadaniem administracji jest pilnowanie porządku i ładu na serwerze oraz czuwanie nad bezpieczeństwem innych użytkowników.
5. Administrator jest zobowiązany do wykonywania wszystkich danych mu obowiązków.
6. Administrator nie ma obowiązku tłumaczenia się z wykonywanych przez niego działań, chyba że zażąda tego właściciel.
7. Administrator musi traktować wszystkich użytkowników sprawiedliwie.
8. Administrator ma prawo dołączania do kanałów bez uprzedniego informowania.**
9. Administrator ma obowiązek do udzielania pomocy innym użytkownikom (nie dotyczy rekrutacji).
10. Administrator może nałożyć karę na gracza stosując tylko i wyłącznie taryfikator kar.***
11. Administrator nie prowadzi dyskusji z użytkownikami na temat nadawanych kar.****
12. Administrator ma zakaz faworyzowania innych użytkowników.
13. Administrator ma obowiązek informowania właścicieli o każdej dłuższej nieobecności.
14. Decyzja właścicieli jest niepodważalna.

§8. Sklep

1. Każdy użytkownik ma prawo zakupu w sklepie.
2. Każdy użytkownik ma obowiązek uiszczenia opłaty przy zakupie danej usługi.
3. Usługa może zostać odebrana przez administratora w przypadku jakichkolwiek naruszeń.
4. Usługa "bot muzyczny" może zostać odebrana gdy użytkownik doprowadzi do awarii.
5. Płatności są przyjmowane za pomocą SMS (operator MicroSMS), PayPal lub przelewem bankowym.
6. Nie ma możliwości zwrotu usługi lub zwrotu pieniędzy za usługę.*****
7. Sklep z koszulkami, bluzami, gadżetami posiada odrębny regulamin ustalony przez firmę.
8. Produkty w sklepie z koszulkami, bluzami, gadżetami są wykonywane przez zewnętrzną firmę.
9. Dane klientów sklepu z koszulkami, bluzami, gadżetami są w posiadaniu tylko i wyłącznie zewnętrznej firmy.
10. Logo wykorzystywane na produktach jest stworzone przez nas i nie może być sprzedawane przez osoby trzecie.
11. Oficjalny sklep z koszulkami, bluzami, gadżetami znajduje się pod domeną sklep.xvikings.pl.
12. W cenę produktu wchodzi cena bazowa (producenta), prowizja (dochód) oraz podatek VAT.
13. Reklamacje za produkty ze sklepu z koszulkami, bluzami, gadżetami przyjmuje zewnętrzna firma.

* nie dotyczy rang: CEO, HeadAdmin
** dotyczy tylko ważnych spraw do użytkownika(-ów)
*** odstąpienie od taryfikatora tylko za uprzednią zgodą CEO lub HeadAdmin'a
**** użytkownik może złożyć zażalenie wysyłając je na adres: [email protected]
***** nie dotyczy sytuacji, w których usługa jest niedostępna przez okres dłuższy niż 3 dni


Taryfikator kar (każdy punkt odpowiada punktom z regulaminu)

§2. Zasady ogólne

1. Ostrzeżenie -> ban 1 dzień -> ban 3 dni -> ban 7 dni
2. Ban 12h -> ban permanentny
3. Ban 12h -> ban 3 dni -> ban permanentny
4. Ostrzeżenie -> ban 2h -> ban 1 dzień -> ban 5 dni
5. Ostrzeżenie -> ban 12h -> ban 2 dni
6. Ostrzeżenie -> ban 5 dni -> ban permanentny
7. Ostrzeżenie -> ban 5 dni -> ban permanentny
8. Ostrzeżenie -> ban 5 dni -> ban permanentny
9. Ostrzeżenie -> ban 2h -> ban 2 dni

§3. Strefa publiczna

1. Ostrzeżenie -> ban 2h -> ban 2 dni
4. Ostrzeżenie -> ban 2h -> ban 2 dni -> ban permanentny
5. Ostrzeżenie -> ban 2h
6. Ostrzeżenie -> ban 2h
7. Ostrzeżenie -> ban 2h -> ban 2 dni -> ban permanentny

§4. Strefa prywatna

3. Ostrzeżenie -> ban 2h
4. Ostrzeżenie -> ban 2h -> ban 2 dni
8. Ostrzeżenie -> ban 2h

§5. Strefa klanowa

2. Ostrzeżenie -> ban 2h (dla właściciela lub osoby zmieniającej nazwę)
5. Ostrzeżenie -> ban 2h (dla klanu) -> usunięcie klanu

§6. Strefa pomocy

1. Ostrzeżenie -> ban 2h (w przypadku nadużywania kanału pomocy)
2. Ostrzeżenie -> ban 2h -> ban 2 dni
3. Ostrzeżenie -> ban 2h

§7. Administracja

3. Ostrzeżenie(>2) -> tymczasowe zawieszenie -> obniżenie rangi -> całkowite zawieszenie
5. Ostrzeżenie(>3) -> tymczasowe zawieszenie -> obniżenie rangi -> całkowite zawieszenie
7. Ostrzeżenie(>1) -> tymczasowe zawieszenie -> obniżenie rangi -> całkowite zawieszenie
8. Ostrzeżenie(>2) -> tymczasowe zawieszenie -> obniżenie rangi -> całkowite zawieszenie
9. Ostrzeżenie(>1) -> tymczasowe zawieszenie -> całkowite zawieszenie
10. Ostrzeżenie(>3) -> tymczasowe zawieszenie -> obniżenie rangi -> całkowite zawieszenie
12. Ostrzeżenie(>2) -> tymczasowe zawieszenie -> obniżenie rangi -> całkowite zawieszenie
13. Ostrzeżenie(>1) -> tymczasowe zawieszenie -> obniżenie rangi -> całkowite zawieszenie

Ostatnia edycja: 11.02.2019